Om oss

Din personliga kontakt

Vi som arbetar här på H2 Print har många års erfarenhet från den grafiska branschen.
Allt från reklambyråns kreativa arbete till tryckeriernas specialistkunskaper om papper och efterbehandlingar har vi i vår verktygslåda.

Vi finns här för dig, hela vägen.

Håkan, Urmo och Gatis.

 

Håkan

Håkan Allvar

Jag började min grafiska bana i reklambyråbranschen 1995 för att 1999 gå över till tryckeri. Jag har arbetat på ett flertal tryckerier av olika storlekar och med olika produktionstekniker fram till 2009 då jag och en kompanjon startade H2 Group. Jag har en DIHM i Internationell marknadsföring.

 

 

Urmo Pihel

Jag har arbetat på ett av Estlands ledande tryckerier under många år. Där fick jag en grundlig kunskap om tryckets magiska process. Nu är mitt mål att använda denna erfarenhet och hjälpa till att hitta den bästa lösningen efter kundernas behov. När du ska beställa tryckta produkter innebär det för många en ny värld som är svår att orientera sig i, med många olika tryckerier och alternativ på lösningar. Jag finns här för att reda ut det och göra det enkelt och effektivt för dig.

 

     

Gatis-vitbakgrund-5

Gatis Vēbers

Under mina år inom tryck och media har jag samlat erfarenheter och expertis på både köpar- och säljarsida – från att ha skapat idéer till innehåll till att ha producerat fysiska bärare av budskapen. Från att ansvara för försäljning och distribution i den lettiska filialen till det välkända förlaget Egmont, till ledande marknadsförings-, försäljnings- och produktionsprocesser i dess lettiska holdingbolag. Som marknads- och försäljningschef vid Mukusala (Lettland), ett av de största webboffsettryckerierna i Baltikum, har jag fått möjligheten att bli en del av tryckvärlden, öka exportandelen, bygga långsiktiga relationer och representera företaget vid internationella evenemang och i organisationer. Sedermera har jag utökat mina kunskaper inom bokproduktion genom att arbeta vid ett av Baltikums främsta boktryckerier, Print Best (Estland). I och med detta känner jag mig redo att ta hand om dina projekt på ett effektivt och professionellt sätt.

 

     

Leveranssäkerhet

Sedan många år tillbaka samarbetar vi med över tjugo olika partners, samtliga noggrant utvalda och beprövade. Det innebär att vi förfogar över en stor produktionskapacitet som få andra aktörer har kapacitet för. För dig som kund innebär det hög kvalitet och hög leveranssäkerhet.

Trygghet

Vi gillar människor och att jobba långsiktigt. För dig som kund innebär det en möjlighet till stabilitet och du vet var du har oss; en gedigen samarbetspartner med låga rörelsekostnader oavsett hur konjunkturen ser ut för stunden.

Ansvar

Om misstag skulle inträffa med någonting i er order tar vi givetvis fullt ansvar för att ni som kund ska få era beställda produkter som det var tänkt, så fort som möjligt.

Kvalitet & Miljö

Alla som vi samarbetar med är noga beprövade vad det gäller kapacitet, standard och servicegrad. De arbetar också med att kontinuerligt reducera sin miljöpåverkan. Det kan handla om att använda miljövänligt papper, anlita logistikföretag som använder fordon med högsta möjliga miljöklass, till att använda så lite kemikalier som möjligt.

Ekonomi

Tack vare våra stora inköpsvolymer kan vi erbjuda något så unikt som låga priser för premiumprodukter. Som om det inte vore nog gör vi det tidskrävande arbetet att finna och välja rätt leverantör för dina projekt, vilket gör att du sparar tid – och tid är som bekant även det pengar.

Vår historia

Håkan Allvar som grundade H2 Print började sin grafiska bana redan 1995 som projektledare på reklambyrå, och hann med att även arbeta på olika tryckerier tills han startade företaget 2009. Vår hemlighet är att vi inte tror på att ensam är stark. Snarare tvärtom är vår styrka att vi samarbetar med olika partners fullt ut. Idag samarbetar vi med 20 experter både i Sverige och utomlands, som tillsammans med oss hjälper våra kunder med alla trycksaker man kan tänka sig. Vi tror på långa samarbeten och många har varit med oss sedan starten. Men det betyder inte att vi nöjer oss. Ständigt letar vi nya samarbeten av en enda anledning; att ständigt utvecklas och göra ett bättre jobb än jobbet före.

sv_SESwedish