Villkor

ALG

Vi följer de allmänna villkoren utarbetade av Grafiska Företagens förbund i samverkan med Svenska Förläggareföreningen, Svenska Tidningsutgivareföreningen, Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer och Sveriges Tidskrifter.

Tilläggsvillkor

Kompletterande villkor till leveransvillkoren ALG20

sv_SESwedish